Τα Προσκυνηματικά αρκούνται μόνο στο να φιλοξενούν διευθύνσεις Ορθόδοξων χριστιανικών ιστοτόπων και τόπων.
Έχουν σταματήσει προ πολλού να βάζουν δικές τους αναρτήσεις.

Το ημερολόγιό μας


Blogs Εκκλησιών, Κληρικών, Εκκλ. Ανακοινώσεων κτλ

BlogRoll

BlogRoll-2

Πολιτικά, Κοινωνικά, Εξωτερικές Υποθέσεις κτλ

Περί Ευχής (άλλα)

-
1. Εφραίμ Φιλοθείτης (ακούστε)

-
2. Εφραίμ Κατουνακιώτης (ακούστε)


Είναι όντως λυπηρόν,
ότι το μέγα θησαυρόν, που πήραμε στο Άγιο Βάπτισμα,
δηλαδή την υιοθεσίαν,
και κατέχομεν αυτόν κατά τον Απόστολον,
εν οστρακίνοις σκεύασιν,
αγνοούμεν.
Και γι αυτό εύκολα ραθυμούμε,
εύκολα αδιαφορούμε,
εύκολα καταφρονούμε
και με ένα λόγο εύκολα πίπτομεν.
Μακάριος είναι εκείνος ο οποίος έλαβε την Χάριν και απέθανε με αυτήν. Μακαριώτερος είναι εκείνος ο οποίος έζησεν και την ύψωσεν, την εμεγάλωσεν και έπειτα εκοιμήθη.
Μικρούλα, λέγε την ευχούλα.
Να ορίσεις μία ώρα την ημέρα ή τη νύχτα και να λέγεις την ευχούλα.
Μία προς μία λέξη και να την κατανοείς.
Κύριε – Ιησού Χριστέ – ελέησόν με.
Κύριε – Ιησού Χριστέ – ΕΛΕΗΣΟΝ με.
Κύριε – Ιησού Χριστέ – ελέησόν με.
Έτσι να λές την ευχούλα.
Και μετά πάροδον,
αναλόγως της καθαρότητός σου,
και αναλόγως του ζήλου σου,
το πρώτον το οποίον θα συναντήσεις είναι η χαρά.
Η χαρά θα σου φέρει προθυμία περισσότερο,
να λέγεις περισσότερες φορές την ευχούλα.
Και η ευχούλα περισσότερο,
θα σου φέρει περισσότερην χαράν και μεγαλυτέραν.
Μέσα σου θα αναλάμψει άλλη χαρά,
την οποίαν μέχρι τώρα δεν γνωρίζεις.
Άλλη λαμπρότης,
άλλη ωραιότης,
άλλη γλυκήτης,
άλλη τρόπον τινά ευδαιμονία.
Θα βλέπεις την φύσην όλην βουτηγμένην σε μίαν ωραιότητα,
σε μία γλυκύτητα.
Θα βλέπεις όλη την φύσιν ως δημιουργήματα του αοράτου και ανεξιχνιάστου Θεού.
Και αυτά δεν είναι τίποτες.
Είναι μικρά.
Ένα πετραδάκι στην ακροθαλασσά.
Είναι άλλα πολλά μεγαλύτερα, τα οποία θα αισθανθείς, λέγοντας την ευχούλα.
Μετά θα αισθανθείς άλλον πνευματικόν ορίζοντα,
άλλην πνευματικήν τροφήν,
άλλην πνευματικήν αμφίεσην,
την οποίαν τώρα ούτε καν μπορείς να συλλάβεις.
Όταν ο Θεός θα ίδει την προθυμία σου, το ζήλο σου,
που θα ζητήσεις στον Θεόν με την ευχούλα,
- τότες θα δεις τι είναι εκείνα τα πνευματικά,
τα ανεκλάλητα αγαθά,
τι είναι αυτός ο Παράδεισος ο οποίος από εδώ,
από αυτήν την ζωήν, την προαισθάνεσαι, προγεύεσαι, προοράσαι.
Από εδώ προαισθάνεται τα αιώνια αγαθά,
και θα σου δώσει πολλήν προθυμίαν ίνα περισσότερον εξυπηρετήσομεν τον Χριστόν.
Δε θέλω να σου πω τίποτες περισσότερα,
γιατί είμαι και ’γω τώρα γριπωμένος.
-
3.1 Από τον "Νεκτάριο" και
3.2 "Οδηγίες"

-
4. Από το "Εγκόλπιο"

-
5. Από το "Λεμεσού"
-